Barakallah,


Anda telah masuk kedalam halaman BONUS EKSLUSIF KALAMY QURAN
-

**Perhatian**

Dimohon Agar Bonus-bonus Dibawah Ini

Tidak Disebarluaskan (Hanya Untuk Pembeli Kalamy Quran)


[TIDAK] Boleh dijual kembali
[TIDAK] Boleh dijadikan Bonus Produk apapun (affiliate dan semacamnya)
[TIDAK] Boleh dimasukkan kedalam sistem Membership
[TIDAK] Boleh digunakan untuk melakukan List Building
[TIDAK] Boleh digunakan dibagikan kembali dengan alasan apapun

E-Book Solusi Ampuh Mendidik Anak Di Era Digital

-
Parenting di era digital
Mengapa harus belajar parenting
Tantangan dalam mendidikan anak
Ancaman jika orang tua tidak belajar parenting
Kiat orang tua meningkatkan kompetesi dalam mendidik anak

E- Book Kesalahan Dalam Mendidik Anak

-

Karya : Muhammad Rasyid Dimas


Membahas cara-cara salah orang tua dalam mendidik anak dan berbagai dampak yang disebabkannya. Tujuannya agar para orang tua dapat menjalankan kewajiban mendidik anak-anaknya dalam bentuk yang sempurna.

E-Book 25 Kiat Memengaruhi Jiwa dan Akal Anak

-

Karya : Muhammad Rasyid Dimas


E-book ini membahas seni, keterampilan, dan kaidah-kaidah pendidikan anak sesuai dengan konsep pendidikan Islam—seperti yang diarahkan oleh Rasulullah .

E- Book Melejitkan Potensi Moral dan Spiritual Anak

-

Karya : Khalid Ahmad Syantut


Membahas cara-cara ilmiah untuk membangun lingkungan, moral, dan spiritual pada diri anak, dari mulai persalinan hingga akhir tahun ketujuh. Fase ini adalah fase terakhir anak sebelum masuk ke fase balig.

E-Book Ramadhanku yang Hebat

-

Karya : Rani Yulianty


E-book yang berupa cerita fiksi yang bertemakan ramadhan. Tokoh-tokoh dalam buku ini mengajak anak-anak untuk bergembira saat melaksanakan ibadah bulan ramadhan.Selain itu anak-anak akan diperkenalkan mengenai tatacara beribadah di bulan ramadhan.
dibuat denganberdu