Barakallah,


Anda telah masuk kedalam halaman BONUS EKSLUSIF KALAMY QURAN
**Perhatian**

Dimohon Agar Bonus-bonus Dibawah Ini

Tidak Disebarluaskan (Hanya Untuk Pembeli Kalamy Quran)


[TIDAK] Boleh dijual kembali
[TIDAK] Boleh dijadikan Bonus Produk apapun (affiliate dan semacamnya)
[TIDAK] Boleh dimasukkan kedalam sistem Membership
[TIDAK] Boleh digunakan untuk melakukan List Building
[TIDAK] Boleh digunakan dibagikan kembali dengan alasan apapun

E-Book Solusi Ampuh Mendidik Anak Di Era Digital

Parenting di era digital
Mengapa harus belajar parenting
Tantangan dalam mendidikan anak
Ancaman jika orang tua tidak belajar parenting
Kiat orang tua meningkatkan kompetesi dalam mendidik anak

E- Book Kesalahan Dalam Mendidik Anak

Karya : Muhammad Rasyid Dimas


Membahas cara-cara salah orang tua dalam mendidik anak dan berbagai dampak yang disebabkannya. Tujuannya agar para orang tua dapat menjalankan kewajiban mendidik anak-anaknya dalam bentuk yang sempurna.

E-Book 25 Kiat Memengaruhi Jiwa dan Akal Anak

Karya : Muhammad Rasyid Dimas


E-book ini membahas seni, keterampilan, dan kaidah-kaidah pendidikan anak sesuai dengan konsep pendidikan Islam—seperti yang diarahkan oleh Rasulullah .

E- Book Melejitkan Potensi Moral dan Spiritual Anak

Karya : Khalid Ahmad Syantut


Membahas cara-cara ilmiah untuk membangun lingkungan, moral, dan spiritual pada diri anak, dari mulai persalinan hingga akhir tahun ketujuh. Fase ini adalah fase terakhir anak sebelum masuk ke fase balig.

E-Book Ramadhanku yang Hebat

Karya : Rani Yulianty


E-book yang berupa cerita fiksi yang bertemakan ramadhan. Tokoh-tokoh dalam buku ini mengajak anak-anak untuk bergembira saat melaksanakan ibadah bulan ramadhan.Selain itu anak-anak akan diperkenalkan mengenai tatacara beribadah di bulan ramadhan.
dibuat denganberdu